ทางเข้า pg slot auto wallet
  1. ขั้นตอนที่ 1 กรอก Username ที่ได้จากเราใส่”ชื่อผู้ใช้”
  2. ขั้นตอนที่ 2 กรอก PASSWORD ที่ได้ใส่ใน”รหัสผ่าน”
  3. ขั้นตอนที่ 3 หากคุณไม่ต้องการกรอกรหัสผ่านในครั้งต่อไปกดที่”จดจำฉัน”
  4. ขั้นตอนที่ 4 กด”เข้าสู่ระบบ” เพื่อเข้าเกม
  5. ขั้นตอนที่ 4 กด”เข้าสู่ระบบ” เพื่อเข้าเกม